Onderzoek sociale recherche?

Pro deo advocaten voor rechtsbijstand

Onderzoek sociale recherche? Raadpleeg een advocaat! Klik op de knop en laat uw gegevens achter. Een ervaren advocaat neemt snel contact met u op.

Onderzoek sociale recherche bij bijstand

Als er een vermoeden bestaat dat er geen recht op bijstand heeft bestaan of bestaat dan kan de sociale recherche worden ingeschakeld. Dit kan grote gevolgen hebben voor het recht op bijstand. Met name bij een vermoeden van het voeren van een gezamenlijke huishouding (zonder dit te melden) of bijinkomsten die niet zijn opgegeven kan onderzoek uiteindelijk leiden tot een aanzienlijke terugvordering, soms van meerdere jaren bijstandsuitkering.

Sociaal rechercheurs hebben aanzienlijke bevoegdheden om onderzoek te doen. Zo kan er een buurtonderzoek plaatsvinden, of kunnen gegevens van gas- water - en lichtverbruik worden opgevraagd. Ook kan bij voormalige werkgevers worden geinformeerd naar inkomsten of werkzaamheden. Vaak worden de onderzoeken als zeer ingrijpend ervaren. 

Bij contact met de sociale recherche is het van belang te weten wat uw rechten zijn. Het is verstandig om - als u denkt dat er sprake is van een serieuze verdenking - een advocaat te raadplegen. Behalve onderzoek en het opvragen van gegevens zijn voor de sociaal rechercheurs de afgelegde verklaringen van groot belang. Daarom is het verstandig goed na te denken over wat u verklaart als daarom wordt gevraagd. Verder is het aan te bevelen geen gespreksverslagen te ondertekenen, aangezien u daarop nauwelijks terug kunt komen. Een onderzoek kan zeer ingrijpend en vermoeiend zijn, waarbij de verleiding kan ontstaan een gesprek van enkele uren ongezien te tekenen. U moet voor ogen houden dat een getekende verklaring grote financiele gevolgen heeft. Bij terugvordering van de bijstandsuitkering kunt u ook strafrechtelijk worden vervolgd, en terugvorderingen als gevolg van fraude kunnen ertoe leiden dat een WSNP-traject wordt geweigerd of gestopt, met alle gevolgen van dien.

Bij vermoeden van niet opgegeven inkomsten kunnen ook zaken die niet erg belangrijk lijken - u heeft bijvoorbeeld enkele keren een aantal euro contant van iemand ontvangen, als hulp of gift - over een langere periode leiden tot intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. De gemeente kan aangeven dat het recht over een langere periode niet is vast te stellen, en de bijstandsuitkering simpelweg geheel terugvorderen, bijvoorbeeld over enkele maanden of jaren. Neem bij een onderzoek door de sociale recherche dan ook altijd een j