Bezwaarprocedure bij afwijzing bijstand, einde uitkering, terugvordering en boete

Hulp nodig bij een bezwaarprocedure? Klik op bovenstaande knop en laat uw gegevens achter. Ook voor beroepsprocedures en spoedeisende zaken.

Bezwaarprocedure bij afwijzing bijstand, einde uitkering, terugvordering en boete

Als uw uitkering wordt geweigerd, gestopt of teruggevorderd dan zij er een aantal zaken van belang. Ten eerste moet aan u duidelijk worden gemaakt wat de reden voor de weigering is. Dit moet staan in een besluit dat aan u wordt toegezonden, maar deze zijn niet altijd even duidelijk en bevatten soms slechts een wetsartikel, dus geen duidelijke motitvatie.

U kunt tegen een dergelijk besluit in bezwaar komen. Het is verstandig daarbij juridische ondersteuning te zoeken. Daarnaast is het verstandig zo snel mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen. Soms is het nodig gewijzigde omstandigheden aan te voeren. Bestaat er bijvoorbeeld het idee dat u door anderen wordt onderhouden, dan kunt u aangeven dat hiervan geen sprake (meer) is. Op die manier voorkomt u dat u bij een nieuwe aanvraag kortweg wordt afgewezen waarbij wordt verwezen naar het eerste besluit.

Verder is het mogelijk om uw dossier in te zien. U kunt daarom vragen bij de gemeente waar de bijstandsuitkering is aangevraagd. Ook hierbij is het verstandig een jurist of advocaat te raadplegen. Uw dossier bevat gedetailleerde informatie over de reden van afwijzing, beeindiging of terugvordering van de uitkering.

Komt u er niet uit en leidt dit tot acute financiele problemen? Dan is het verstandig om een spoedprocedure te starten bij de rechtbank in uw regio. Een rechter kan bepalen dat - zolang de bezwaarprocedure loopt - toch aan u betaald moet worden. 

Ten slotte verdient de terugvordering van de uitkering bijzondere aandacht. Vaak is sprake van een vermoeden van fraude, soms over enkele jaren. Juist dan is het zaak een expert in te schakelen: doet u niets dan moet u sowieso terugbetalen, of u nu gelijk heeft of niet. Bij dergelijke zaken wordt vaak de sociale recherche ingeschakeld om onderzoek te doen naar het recht op bijstand. Ook hierbij is het opvragen van uw dossier noodzakelijk.