Bijstand gestopt? Afgewezen? Pro deo advocaten voor snelle rechtshulp

Maak bezwaar tegen de afwijzing of stopzetting van uw uitkering!
Pro deo advocaten voor snelle rechtshulp. Bezwaar - , beroeps - en spoedprocedures tegen het besluit van uw gemeente.

Uitkering geweigerd? Terugvordering? Pro deo rechtshulp bij bijstandsproblemen

Bezwaarschrift bijstand

Uitkering gestopt? Gratis (pro deo) juridische hulp!

Is uw bijstandsaanvraag afgewezen? Dan ontvangt u een besluit van uw gemeente. Tegen deze beschikking kunt u in protest komen via een bezwaarschrift. Het is verstandig om advies of hulp in te roepen van een jurist of advocaat om er zeker van te zijn dat u uzelf zo goed mogelijk verdedigt. 

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit zijn ontvangen. Het is echter verstandig om zo snel mogelijk in bezwaar te komen. Neem daarom contact op via bovenstaande contactknop of kies 'Klik hier voor hulp'. 
Spoedprocedure

Heeft u niet de tijd om de uitkomst van een bezwaarprocedure af te wachten? Dan kunt u een spoedprocedure starten bij de rechtbank, met name bij financiele problemen zoals deurwaarders, achterstallige huur, dreigende uithuiszetting en bijvoorbeeld bij het niet kunnen betalen van uw zorgverzekering.

Voor het indienen van een verzoekschrift kunt u bijstand vragen van een advocaat. Hiermee voorkomt u dat u maanden moet wachten op het besluit van uw gemeente na een bezwaarschrift. Klik op de knop 'Aanvraag spoedprocedure' of kies 'Klik hier voor hulp'. 


Beroep rechtbank

Heeft u ongelijk gekregen van uw gemeente in een bezwaarprocedure? Dan kunt u in beroep binnen zes weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar. Een rechter bekijkt of uw gemeente het juiste besluit heeft genomen. Ook hiervoor kunt u ondersteuning krijgen van een pro deo advocaat. Een beroepsprocedure kan enkele maanden duren. Kunt u dit niet afwachten? Dan is wellicht een combinatie mogelijk met een spoedprocedure. Tegen een uitspraak van de rechtbank kunt u nog 1 keer in hogere beroep, bij de Centrale Raad van  Beroep te Utrecht. Ook hiervoor is rechtsbijstand mogelijk.


Wilt u meer informatie of ondersteuning door een pro deo advocaat? Klik dan op 'Beroepszaak rechtbank' of kies 'Klik hier voor hulp'.

Verdacht van bijstandsfraude? Zie www.bijstandsfraude.com

Kijk voor een gespecialiseerde advocaat op www.bijstandsadvocaten.nl